Portal Południowa Polska
Informacje, współpraca, reklama: portal@poludniowapolska.pl

telefon: 535 447 742

 

Redaktor Naczelny
Roman Pakuła

rp@poludniowapolska.pl

telefon: 535 447 742

 

Wydawca:
Maxmedia
35-001 Rzeszów
ul. Św. Mikołaja 7
biuro@maxmedia.info.pl