Jesteś tutaj
Home > Co? Gdzie? Kiedy? > V PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ

V PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ

V PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ portal południowa polska

V PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ I FOTOKLUBU RP – STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW

V Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań. Piąty Przegląd odbywa się pod hasłem „Pokaż się” i nie jest ograniczony tematycznie. Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamojszczyzny. Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną Grupę Twórczą działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość. Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia

Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W przeglądzie mogą wziąć udział mieszkańcy oraz osoby związane z Zamojszczyzną.

Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Udział w przeglądzie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone w 1 zestaw.

Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mchfoto@wp.plKażde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG. Plik powinien być przygotowany do druku w formacie 30 x 45 cm. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB i rozdzielczość 300 DPI. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01.Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Nadesłanie prace jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 luty 1994 z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Dz. U. Nr 24 z późn. zm.

Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1000, 1669) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne publikacje i przejęcie do archiwum ZDK zdjęć prezentowanych na wystawie oraz prezentowania ich na innych wystawach.

Autorzy najlepszych prac otrzymają medale Fotoklubu RP oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy autorzy prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog wystawy V Przeglądu Fotografii Zamojskiej.

Terminy: – termin nadsyłania prac 31.03.2019- termin wystawy 15.05.2019, godz. 17.00 Zamojski Dom Kultury

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Top