Jesteś tutaj
Home > Ludzie > BUDŻET RZESZOWA NA ROK 2019 POD KĄTEM INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ.

BUDŻET RZESZOWA NA ROK 2019 POD KĄTEM INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ.

rowery rzeszów portal południowa_polska

Budżet Rzeszowa na rok 2019 pod kątem infrastruktury rowerowej.

1. Pierwsza inwestycja to realizacja projektu nr. 31 z Rzeszowskiego Budżetu
Obywatelskiego, kategorii projektów osiedlowych. Jest to „Budowa wiaty rowerowej lub
zespołu wiat przy ul. Świadka 7A, na działce 1551 obr. 208 (dawny Komisariat Policji nr I)
dla mieszkańców tej części Rzeszowa, czyli osiedla Nowe Miasto”. Dotyczy to tego miejsca
https://www.google.pl/maps/@50.0224834,22.0107631,45m/data=!3m1!1e3!4m2!10m1!1e2.
Zadanie to będzie realizowane przez Zarządu Transportu Miejskiego. Koszt inwestycji to 145 000 zł.

2. Druga pozycja to zaledwie 2500 złotych, ale zapowiada chyba najważniejsza pod
względem infrastrukturalnym zadanie, jakim jest wybudowanie kładek rowerowych. Przy
moście Lwowskim, obok mostu Narutowicza i moście Karpackim czyli zaporze. Projekt jest w
gestii Miejskiego Zarządu Dróg.[gview
file=”http://rowery.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/11/Mapa-poglądowa-Kładki-na-mosta
ch.pdf”]

3. Kolejne zadanie również realizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Jest to „Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego” Oprócz drogi dla rowerów będzie przebudowywany chodnik dla pieszych, przenoszona infrastruktura podziemna oraz modernizowane zatoki autobusowe. Droga dla
rowerów będzie prowadzona od strony osiedla Andersa i zepnie w całość ścieżki rowerowe
je okalające. Ważne ze względu że o drugiej stronie al. Wyzwolenie jest osiedla Baranówka.
A te dwa osiedla zamieszkuje w ponad 21 tysięcy mieszkańców. Jednocześnie zakończenie
tej inwestycji spowoduje że na całej długości al. Wyzwolenia będzie infrastruktura rowerowa
o długości ponad 2,5 kilometra. Całość inwestycji to 1 718 201 zł.[gview
file=”http://rowery.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/11/2018-01-10-ZUD-Wyzwolenia-DD
R-plansza.pdf”]

4. Teraz inwestycje prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Inwestycja dotyczy osiedla
Kmity a dokładnie Parku Zdrowia. Powstać tam mają dwa odcinki połączone ze sobą. Jeden
będzie prowadził od al. Witosa, mniej więcej na wysokości wyjazdu z parkingu hipermarketu
B1 i prowadził w kierunku ul. Witkacego. Drugi odcinek w tym miejscu będzie łączył się z
pierwszym i biegł równolegle do istniejącego chodnika do ul. Wyspiańskiego. Koszt
inwestycji 467 344 z http://rowery.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/11/DR-Rz-2_PW_Rys_2_sytuacja-M
DCP-PW.pdf

5. Ponownie ZZM. Ważne zadanie pod katem rekreacji i aktywnego odpoczynku rzeszowian
nad naszym zalewem. Jest to „Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok –
od Lisiej Góry do ul. Jarowej” Podobnie jak na wcześniejszym odcinku powstanie odrębny
chodnik i droga dla rowerów. Apetyt rośnie na pętle wokół całego zalewu. Koszt inwestycji 2
255 191 zł. [gview
file=”http://rowery.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/11/DR-Rz-1_PW_Rys_2_sytuacja-Z
ASAD-ZGŁ_PW.pdf”]

6. I ostatnia pozycja w budżecie gdzie wymieniony jest rower. Jest to „Utrzymanie porządku i
czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta
obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych,
wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych i
rowerowych”. Wysokość kwoty to 2 052 000 zł. Oczywiście nie całość dotyczy dróg
rowerowych lecz tylko bliżej nie znany procent.
Suma wydatków poświęconych na typowo rowerowe inwestycje to 3 973 392 zł. Biorąc pod
uwagę że całość budżetu na inwestycje w Rzeszowie to trochę ponad 370 milionów to na
inwestycje rowerowe przeznaczono niewiele ponad 1%. Czy to dużo czy mało
pozostawiamy Waszej ocenie.

Arkadiusz Turoń

sekretarz stowarzyszenia, organizator RzMK
tel. 603 742 607

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Top