O Fundacji Felineus

Fundacja Felineus portal Południowa Polska

Fundacja Felineus powstała 9 lat temu, w grudniu 2011 roku.Jej głównym celem jest pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Cel ten nierozerwalnie łączy się z szerzeniem idei ochrony praw zwierząt oraz edukacją w tym zakresie. Od momentu założenia organizacja uratowała ponad 1800 kotów, z czego ponad 1300 z nich