O Fundacji Felineus

Fundacja Felineus portal Południowa Polska

Fundacja Felineus powstała 9 lat temu, w grudniu 2011 roku.Jej głównym celem jest pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Cel ten nierozerwalnie łączy się z szerzeniem idei ochrony praw zwierząt oraz edukacją w tym zakresie. Od momentu założenia organizacja uratowała ponad 1800 kotów, z czego ponad 1300 z nich

OCHRONA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRZED NIEHUMANITARNYM TRAKTOWANIEM – 2

Ochrona zwierząt domowych przed niehumanitarnym traktowaniem Fundacja Felineus

Jeśli nie zapoznaliście się jeszcze z pierwszą częścią artykułu, gorąco do tego zachęcam, gdyż dotyczył on decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi, czyli administracyjnoprawnej reakcji organów administracyjnych na znęcanie się nad zwierzętami domowymi, a także pojęcia „niehumanitarne traktowanie zwierząt”. Zaznajomienie się z powyższymi problemami jest kluczowe dla zrozumienia tematyki

O FUNDACJI FELINEUS

Fundacja Felineus portal Południowa Polska

  Fundacja Felineus powstała 7 lat temu, w grudniu 2011 roku. Jej głównym celem jest pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Cel ten nierozerwalnie łączy się z szerzeniem idei ochrony praw zwierząt oraz edukacją w tym zakresie. Od momentu założenia organizacja uratowała ponad 1800 kotów, z czego ponad 1300 z nich

OCHRONA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRZED NIEHUMANITARNYM TRAKTOWANIEM – 1

Ochrona zwierząt domowych przed niehumanitarnym traktowaniem Fundacja Felineus

W ostatnim czasie coraz częściej natykam się na artykuły w Internecie, fragmenty telewizyjnych reportaży czy postów na Facebook’u, opisujących okrucieństwo człowieka wobec zwierząt. Nie tylko psów albo kotów, ale też jeży czy ptaków, czyli dzikich gatunków, które nie tak łatwo przecież schwytać. Ktoś zatem musiał zadać sobie dodatkowy trud, żeby

STATUS PRAWNY KOTÓW W POLSCE

Koty Fundacja Felineus portal Południowa Polska

Wstęp Ostatnio, w przeciągu zaledwie kilku dni, dwie podkarpackie gminy odmówiły pomocy chorym, znalezionym przez ludzi kotom. Dlaczego? Jedynym argumentem urzędników w obu przypadkach było stwierdzenie, że „koty nie należą do zwierząt udomowionych”, dlatego w odróżnieniu od psów, nie należy im się, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, opieka świadczona przez