Jesteś tutaj
Home > Co? Gdzie? Kiedy? > POSIEDZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W JAŚLE 16.12.2016

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W JAŚLE 16.12.2016

Związek Miast Polskich Jasło Południowa Polska

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH W JAŚLE

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich,
które odbędzie się w piątek, 16 grudnia br. od godz. 15.00
w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle
(ul. Kołłątaja 1, sala multimedialna na parterze)

Zarząd ZMP spotyka się raz w miesiącu w różnych miastach członkowskich. Podczas obrad są opiniowane projekty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), które mają wpływ na funkcjonowanie samorządów miejskich. Członkowie Zarządu ZMP w Jaśle podejmą m.in. stanowisko w kwestii stanowienia prawa w Polsce, w którym odniosą się do braku aktów wykonawczych do istotnych ustaw.
Przygotują też szczegółową opinię w sprawie projektów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ten ważny dla miast projekt nowelizacji zawiera rozwiązania, które mogą w sposób korzystny wpłynąć na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, np. poprzez zapisy dotyczące większych uprawnień w dysponowaniu własnym zasobem. Niesie jednak też zagrożenia, które wymagają jeszcze korekty. Samorządowcy w trakcie listopadowego posiedzenia w Sopocie zwracali już uwagę na niespójność zapisów obu projektów ustaw. Podkreślano, że ze względu na różną sytuację gmin, przepisy prawa w tym zakresie powinny ograniczać się do wyznaczania generalnych kierunków i ram działania JST, które powinny mieć swobodę w prowadzeniu własnej, samodzielnej polityki mieszkaniowej. Proponowane zmiany mogą spowodować natomiast dalsze ograniczenia w swobodnym jej kreowaniu, np. poprzez wprowadzenie umów najmu na czas oznaczony.
Przed posiedzeniem Zarządu ZMP (ok. 14.45) istnieje możliwość indywidualnego nagrania wypowiedzi czy porozmawiania z prezesem Związku lub członkami Zarządu ZMP. Zapraszamy!

Joanna Proniewicz – rzecznik prasowy ZMP
tel. 61 633 50 54, tel. kom. 601 312 741, j_proniewicz@zmp.poznan.pl
W załączeniu: porządek obrad Zarządu, informacja o ZMP oraz lista członków Zarządu ZMP.

ReklamaReklamaPodobne artykuły

Top
%d bloggers like this: