Jesteś tutaj
Home > Styl Życia & Art > Rzeszów Smart City

Rzeszów Smart City

Silne strony Rzeszowa, które możemy wykorzystać w budowaniu spójnej komunikacji polskich miastach…

Nowoczesna aglomeracja (y)– prognozy ludnościowe są dla Rzeszowa korzystne, choć oczekiwany przyrost liczby mieszkańców (w granicach Miasta) nie jest znaczący. Według prognoz GUS w 2020 r. Rzeszów może liczyć ok. 210 tys. mieszkańców. Zatem w dużym stopniu należy oczekiwać zmian jakościowych, które powinny przebiegać w kierunku unowocześnienia miasta, stworzenia przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych otwartych dla mieszkańców i turystów biznesowych. Nowoczesność oznacza też innowacyjność oraz sieciowy charakter współpracy zarówno biznesowej, jak i społecznej. Rzeszów powinien dawać przykład włączania różnych grup społecznych w rozwiązywanie problemów, ale także budowanie tożsamości miasta:

– połączenie polityki młodzieżowej z senioralną. Rzeszów jest miastem w którym przenikają się środowiska senioralne ze studenckimi.

– Rozbudowa karty seniora i karty rodzina 3+

– Programy społeczno-lojalnościowe dla młodych by zostawali w mieście po studiach

Rozwinięte funkcje metropolitalne(y) – Rzeszów powinien mieć, w dłuższej perspektywie czasowej, aspiracje do ciągłego powiększania granic miasta. Na razie, w tak krótkim czasie należy oczekiwać wzmacniania funkcji metropolitalnych, czyli realizacji etapu, który przybliży miasto do stania się metropolią. Charakter przyszłej metropolii zależy od działań podejmowanych dziś i w niedalekiej przyszłości. Funkcje metropolitalne Rzeszowa to w skrócie jego bogate relacje z otoczeniem krajowym i przede wszystkim międzynarodowym. Miasto musi być dostępne komunikacyjnie, a jednocześnie oferować rzeszowianom i mieszkańcom całego województwa wyjątkową i opartą na współpracy zagranicznej ofertę usług publicznych, ofertę edukacyjną, społeczną i kulturalną. Podstawę do ożywionych kontaktów międzynarodowych powinny tworzyć istniejące walory środowiska przyrodniczego, historycznie ukształtowana struktura ludnościowa oraz obecne położenie w pobliżu granic.

Konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu Emotikon like – w Rzeszowie, który jest stolicą jednego z najbiedniejszych województw w Polsce tzw. Ściana wschodnia, starania o przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego muszą być często bardziej intensywne niż w innych ośrodkach. Miasto musi wykorzystywać fakt stołeczności regionalnej, musi również tworzyć jak najlepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Można to osiągnąć poprzez współpracę środowisk biznesowych, nauki, instytucji otoczenia biznesu i administracji, opartą na wspólnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb oraz możliwości. Miasto Rzeszów powinno zwrócić uwagę na tworzenie programów pilotażowych, z innych miast (miast partnerskich). W Rzeszowie obserwuje się zjawisku przesytu usługowego tzn. gdy tworzy się jedna usługa np. Kebab, to tworzy się ich kilkanaście jednym miejscu. Stwarza to niebezpieczeństwo dla rdzennego biznesu miejskiego. (spłycanie jakości usług).

Wyjątkowa jakość życia (y)– Rzeszów w dużym stopniu bazuje na rozbudowanej komunikacji, ale głównie zakłada dobrze rozwinięte nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa dające zatrudnienie i stwarzające możliwości rozwoju (jest ich za mało). Jakość życia należy również rozpatrywać przez pryzmat dbania o dzieci i młodzież, w tym zorganizowanie im opieki i edukacji na wysokim poziomie, upowszechnianie dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną oraz stwarzanie potencjału realizacji ambicji w każdym wieku, czyli również ludziom starszym. Możliwości wzrostu jakości życia w Rzeszowie tkwią w kształtowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej, odkrywaniu bogatej historii miasta i tworzeniu interesującej oferty kulturalnej, a także budowaniu odpowiedzialności obywateli za losy miasta.

Unikatowe środowisko przyrodnicze Emotikon like – niewiele miast o podobnej wielkości w Polsce i Europie może poszczycić się takimi warunkami przyrodniczymi ( niewykorzystanymi) , jakie oferuje Rzeszów. Środowisko przyrodnicze jest z jednej strony zasobem, z drugiej zaś podlega silnej presji turystów, inwestorów, a także mieszkańców. Dlatego wizja zakłada inteligentny balans między potrzebami chwili a chęcią dbania o warunki życia przyszłych pokoleń. ( Zalew/ Bulwary/ Wisłok)

Materiał: Rzeszów Smart City

ReklamaReklamaPodobne artykuły

Top
%d bloggers like this: